History

Капоейра Лута Негра /Капоейра Негърска Битка/

Първообразът на Капоейра са техниките за самозащита /прикрити под формата на танци/ на африканските роби, докарани с кораби в плантациите на Бразилия през 16 век. Намерили благоприятна почва и смесили се с местните традиции и обичаи, тези бойни техники придобиват вида, който днес наричаме стара Капоейра /ангола/, от която от своя страна се е развила съвременната Капоейра /режионал/.

Първата група по Капоейра в България /и в Югоизточна Европа/ Лута Негра е създадена от практикуващи в Сюангуей, начело с Валери Иванов /Алхимиста/ през 1999 г. в София. През 2000 г. е първата официална демонстрация на групата в гр. Плевен, а през 2001 г. започват първите семинари с гостуващи майстори.

Лута Негра е възпитала множество български инструктори, създали школи и практикуващи и до днес.