История

Джит кун до 截拳道 /Пътят на пресичащия юмрук/ 

 „Джит кун до” 截拳道 /Пътят на изпреварващия юмрук/, както Брус Ли е наричал философската идея за своето бойно изкуство „Джун фан кунфу” 振藩功夫 /Майсторството на Малкия дракон”/ се ражда като концепция в края на 60-те години на ХХ в. Тази идея е нова и шокираща не само за Запада, доколкото то познавало източните бойни изкуства по това време, но и за източните майстори, затворени в консервативното мислене на „тайните” си учения и традиции в едно отказващо да ги приеме западно общество. В света на бойните изкуства Брус Ли 李小龍 е истински символ на прехода към новото време и новото разбиране за равенство, за свободата на изразяване, за лично достойнство и стремеж към достигане максималния предел на възможностите в този динамичен свят.

Идеята за развиване на индивидуалните личностни качества и умения независимо от стила, която поддържа концепцията на Джит кун до 截拳道, не е нова в източната практика на бойните изкуства. Даже напротив, традиционно прието в Китай е било майсторът да има значителен и задълбочен опит с повече от двама или трима учители. Нормално и очаквано е било ученикът да посещава други училища за обмяна на опит, както и да прекарва известно време отдавайки времето и усилията си живеейки при различни учители усвоявайки техните умения. Разбира се това е ставало демонстрирайки познаване на ритуала и уважение към учителите, със съгласието и дори с препоръките на тези, при които си практикувал преди това. Така Брус Ли 李小龍/Лий Сяо Лун -Лий Малкия Дракон/ не е инициатор на тази идея за заимстването и обогатяването на различните стилове, за обменянето на идеи и техники в бойните изкуства.

По отношение на китайското разбиране той разрушава единствено спазването на определения традиционен ритуал като с младежка арогантност се противопоставя на общоприетия канон и обичаи. С това обаче той разрушава ритуалната традиция не само в източния свят, но и поставя началото на съвременните отношения към учителя като към треньор, към бойното изкуство като към спорт, към залата за упражнения като към физкултурен салон, към достигането на бойните умения като към добре отработено движение, физическа подготовка и двигателен рефлекс на нервите и мускулатурата на тялото.

Едновременно с това Брус Ли 李振藩/Лий Джун Фан - рожденото име/  за първи път предава на разбираем западен език философската основа и концепция на бойните изкуства, на тяхната практика. За първи път той задълбочено и ясно формулира на западен език източното разбиране за света и бойните изкуства като неразделна част от всяко ежедневие, от всяко вдишване или издишване, от всяко действие или мисъл, които извършваме. За първи път той показва на Запада необятната дълбочина на философския смисъл, залегнал във всяко движение от практиката в бойните изкуства.

Кунфу център „Сюангуей” 玄龜功夫中心 се опитва да прилага на практика идеите на „Джит кун до” концепциите, развити от Брус Ли. Практиката се стреми към свободното изразяване на личността, но при запазване свободата на това изразяване и за всяко друго същество. Осъзнаването на свободата и осъзнаването на нейните ограничения превръща овладяването на бойното изкуство и развитието на собствените възможности във високо отговорно занимание. Така дисциплината и ритуалът са плод на тяхното задълбочено разбиране, а не външно наложено и принудено повтаряне на неосъзнати движения.

Арнис, Ескрима и Филипино кали