История

 Тайдзи цюан 太極拳 /Юмрукът на „Великия предел”/

Тайдзи цюан 太極拳 или казано по популярен начин ТАЙ ЧИ, е китайска практика на физическо и психическо развитие и усъвършенстване за постигане на по-добро здраве и самочувствие, вътрешно спокойствие и баланс в хармония със света около нас.

Като ни учи как да преодоляваме вредното и разрушително въздействие на външните и вътрешни фактори на средата, практикуването на Тай чи 太極 укрепва опорно-двигателния апарат на тялото, подобрява работата на всички вътрешни органи, както и функционирането на всички жизнени системи на организма.  Практиката ни носи различно отношение и разбиране, като оказва благотворно влияние върху всички аспекти на човешката дейност във взаимодействието ни с околните и света.

Възникнало като китайско „бойно изкуство” още преди няколко века, сега Тай чи е широко познато в целия свят, добило известност със своя здравословен и балансиращ ефект. Практикуването има задълбочена теоретична и философска основа, свързана с древните и традиционни китайски схващания за устройството на природата, света и човека. Тай чи е най-разпространеното в света бойно изкуство, приело за своя основа идеята за вътрешната жизнена енергия „ци” 氣 и работата 功 за нейното разбиране и овладяване „ци гун” 氣功.

Кунфу център „Сюангуей ” 玄龜功夫中心 продължава традицията на едни от най-големите и авторитетни майстори на това изкуство в Китай, Европа, България и света като развива тяхната практика с нова методика на преподаване, близка до възприемането и разбирането на съвременния човек. Преподаването е изцяло на български език с използване на ясно обяснени и разбираеми термини и концепции, умело преведени и илюстрирани с актуални примери от всекидневието. Това прави практикуването на Тай чи достъпно и интересно за хора от всички възрасти, притежаващи различно образование и професия, с най-разнообразни възгледи,  възпитание и култура.