Instructors

Учители и инструктори сертифицирани към Кунфу център "Сюангуей"/ Kung Fu Centre “Xuangui” (玄龜功夫中心)

 


1. Лаошъ Валери Иванов

 

е "Метално куче" според Китайския календар; образование – юрист, професия – адвокат при Софийска адвокатска колегия.
С бойни изкуства се занимава от 1984 г., а от 1989 г. практикува китайски бойни изкуства – кунфу, ушу.
От 1991 г. е помощник инструктор в Школа за китайски бойни изкуства Клуб „Багатур” – Джит кун до /Джунфан кунфу/. Учителят му Адриан Недялков /починал 1992 г./ и председател на Клуб „Багатур” е официален делегат на Учредителната конференция на Международната федерация по УШУ в Пекин 1991 г. призната от МОК.
От 1991 г. практикува Тайдзи цюан – на фамилия Ян, Чън и У в школа „Зелен дракон” /Цин Лун/ с ръководител Красимир Димитров /Китаеца/ - Експерт по китайски бойни изкуства - починал ноември 2012 г.
От 1992 г. става инструктор, а от 1994 г. е старши инструктор на „Цин Лун” Практикува: Тайдзи цюан, Уин чун куен, Шаолин цюан, Син и цюан
От 1995 г. е един от основателите на Кунфу център „Сюангуей”(玄龜功夫中心). Първоначално Центърът съществува като част от структурата на „Цин Лун”, а от 1997 г. има самостоятелна регистрация.
Като инструктор на „Цин Лун”, Валери Иванов е заместник председател на Българската федерация по УШУ, Съучредител и заместник председател на Българска федерация по китайски бойни изкуства и култура за годините на тяхното председателство от Красимир Димитров /Китаеца/. Съдия на организираните национални квалификации, състезания и турнири. Водещ на множество обучения и семинари на национално ниво. Оттегля се от тези длъжности след излизането на Кунфу център „Сюангуей” от организациите по състезателно УШУ през 2001 – 2002 г.
Понастоящем Валери Иванов е уважаван учител по бойни изкуства, старши инструктор и ръководител на Кунфу център „Сюангуей” (玄龜功夫中心), негов председател и представляващ сдружението, преподава активно Тай дзи цюан.

 2. Сифу Божидар Станчев

 

e „Огнен Дракон“ според Китайския календар, образование – инженер химик, в момента – собственик и управител на Бостекс ЕООД
От 1988 г. се занимава с бойни изкуства, а от 1989 г. практикува китайски бойни изкуства – кунфу, ушу в Клуб„Багатур” (Джит кун до - Джунфан кунфу, Хун гар, Чой Ли Фут и Уин Чун). Учителят му Адриан Недялков и председател на Клуб „Багатур” е официален делегат на Учредителната конференция на Международната федерация по УШУ в Пекин 1991 г. призната от МОК.
През 1991г. стартира обучение по Уин Чун при ръководителя на Българската щаб квартира по Уин Чун и официален представител на EEWTO (Eastern-European Wing Tsun Organization) - Добрин Василев /2 майсторска степен/, член на IWTA (International Wing Tsun Organization).
От 1992г активно посещава семинари и обучения към IMASTI (Meждународен Институт по бойни изкуства и специални тактики) с директор Любомир Йорданов, който е „Grand Master” към IMB Академията (International Martial Arts and Boxing Academy) на Ричард Бустило и федерацията на Какой Канйете (Cacoy Doce Pares World Federation)
От 1994 г. практикува Тайдзи цюан – на фамилия Ян, Чън и У в школа „Зелен дракон” /Цин Лун/ с ръководител Красимир Димитров /Китаеца/ - международно признат експерт по китайски бойни изкуства.
От 1995 г. става инструктор по Тайдзи цюан в „Цин Лун” към БФУШУТКИК /Българска Федерация по Ушу и Традиционни Китайски изкуства и Култура/.
През същата година - 1995 г. – става съосновател и заместник председател на УС на Кунфу център „Сюангуей”, завеждащ секция Уинчун и Филипински бойни изкуства /Арнис, Ескрима и Кали/.
През 1996 г. защитава 1-ва майсторска степен при майсторите Добрин Василев (3-та майсторска степен Уин Чун) и Ник Смарт към EEWTO (5-та майсторска степен Уин Чун)
През 1998г. защитава Уин Чун - първа майсторска степен и е сертифициран към PRO–AM Wing Tchun Organization (International) пред майстор Милан Просеница /8 майсторска степен/, Ник Смарт /6 м.с./ и Добрин Василев /4 м.с./.
От 1999г. става родоначалник на бразилското бойно изкуство Капоейра в България в ролята си на съорганизатор на първата група в страната към Кунфу център „Сюангуей”.
От 2004г. е официален представител и главен инструктор - сифу за България - на Традиционната организация по Уин Чун и Ескрима на Гранд майстор Нино Бернардо.
През 2011г. е сертифициран за Инструктор /черен колан, 3-та степен/ към IMASTI с директор г-н Любомир Йорданов /„Grand Master” към IMB Академията на Ричард Бустило и федерацията на Какой Канете/. Степените в IMASTI са в системата на Джийт кун До и включват дисциплините: Джун Фан Джийт Кун До, Западен Бокс, JKD Кик Бокс, Тай Бокс, Граплинг и Филипински Бойни изкуства. През 2013г. е сертифициран за Фул Инструктор /черен колан, 5-та степен/ към IMASTI. От същата година е асистент за невъоръжена тактическа подготовка, използване на помощни средства и стрелкова подготовка към института при провеждането на специализирани обучения на охранители и инкасо екипи под личното ръководство на директора: г-н Любомир Йорданов. През 2016г. е сертифициран за Старши инструктор черен колан, 6-та степен/, а през 2018 получава черен колан /2-ра степен/ към Световната Какой Канйете Досе Парес организация / Cacoy Canete Doce Pares Worldwide/.
В течение на кариерата си е печелил различни турнири и състезания - републикански шампион по „Санда” /свободни двубои в кат. 65 кг/ към БФУШУ /Българска Федерация по Ушу/ на Четвъртия републикански турнир по Ушу – гр.Свищов, 1994 г.; републикански шампион по по Тай дзи цюан –У стил към БФУШУ, в гр. Бургас, 1997 г.; републикански шампион по Тай дзи цюан – меч, Чън и У стил към БФУШУ, гр.Добрич, 1998 г.
Бил е съдия на организираните от федерацията през различни години национални квалификации, състезания и турнири.


3. Дзяошъ Искрен Душков - Шаолин цюан


4. Професóр Иван Петков - Капоейра


5. Помощник инструктор Иван Колев - Уинчун, Джийт кун до и Ескрима


6. Помощник инструктор Цветан Игов - Уинчун, Джийт кун до и Ескрима


7. Помощник инструктор Велин Драгоев - Уинчун, Джийт кун до и Ескрима


8. Инструктор Жан Стоев - Уинчун, Джийт кун до и Ескрима


9. Помощник инструктор Радослав Цветков - Тайдзи цюан


10. Помощник инструктор Борислав Гошев - Тайдзи цюан, Ескрима

11. Помощник инструктор Владимир Нгуйен - Уинчун, Джийт кун до и ескрима